Från den 1 september går det bra att boka både nybesök såväl som återbesök via webben!

Från den 1 september går det bra att boka både nybesök såväl som återbesök till sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, kiropraktor såväl som till dietist. Återbesök och nybesök går att boka upp till 4 veckor fram i tiden via webben och akuta besökstider är sökbara och går att boka upp till tre dagar innan. Logga in på 1177.se och mina vårdkontakter för att boka ditt besök!