Fallprevention

Balansera Mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell kampanj som i år genomförs vecka 40, den 2–8 oktober.

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. De allra flesta som faller är 60 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.

Kampanjen Balansera Mera har tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar personer i åldern 55 år och uppåt om hur vi själva kan minimera risken för att falla.

Du kan minska risken för att falla genom att äta näringsriktig och god mat, träna styrka och balans samt se över ditt medicinintag.

Varmt välkommen att kontakta vår mottagning om du önskar hjälp med att se över din hemmiljö i fallpreventivt syfte eller om du har funderingar kring din kost och om du får i dig tillräckligt med näring.

08-1234 20 40