Skriv ut den här sidan

Yrkesgrupper

Här kan du läsa en kort beskrivning av våra olika yrkesgrupper.

Kiropraktor

En kiropraktor diagnotiserar, förebygger och behandlar smärta, stelhet och funktionsnedsättningar i kroppens leder, muskler och nervsystemet. 

Du kan få kiropraktisk behandling till exempel för ryggont eller ont i nacken eller axlarna. Behandlingarna fokuserar på att led- och muskelfunktionen ska fungera normalt igen och lindra smärtan.

De fokuserar också på orsaken till smärtan vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter till exempel om du sitter stilla vid en dator.

Dietist

En dietist jobbar med sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vid många sjukdomar är anpassad kost en viktig del av behandlingen.

Utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och sina specifika kunskaper om matens betydelse för hälsa och sjukdom ger en dietist kostbehandling och kostinformation vid t.ex. diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, födoämnesintolerans, mag- och tarmsjukdomar, KOL och undernäring.

Sjukgymnast/Fysioterapeut

En sjukgymnast/fysioterapeut hjälper dig att stärka din hälsa och förebygga och rehabilitera sjukdomar och skador med olika typer av övningar, träningsmetoder och behandlingar. 

Den viktigaste uppgiften är att förmedla kunskap om sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelsen kan användas som medel för att leva ett bra och aktivt liv.

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut ser till att du känner dig delaktig i din egen vardag och att du har en plats i samhället oavsett vilken skada, sjukdom eller funktionsnedsättning du eventuellt har. 

Arbetsterapeutens fokus är att tillvarata och utveckla fysiska, psykiska eller sociala funktioner, färdigheter och förmågor. Det kan också handla om att anpassa miljön runt dig för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.