Skriv ut den här sidan

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut ser till att du känner dig delaktig i din egen vardag och att du har en plats i samhället oavsett vilken skada, sjukdom eller funktionsnedsättning du eventuellt har. 

Arbetsterapeutens fokus är att tillvarata och utveckla fysiska, psykiska eller sociala funktioner, färdigheter och förmågor. Det kan också handla om att anpassa miljön runt dig för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.