Skriv ut den här sidan

Neurogrupp - fortsätta vara aktiv

Denna grupp vänder sig till dig som har en neurologisk diagnos exempelvis Parkinson, MS eller Stroke.

I gruppen fokuserar vi på det friska, vad vi kan göra för att fortsätta vara friska samt stödjer varandra till ett ökat ansvarstagande för vår egen hälsa. Målet är att förebygga inaktivitet, att ni ska klara av att vara aktiva och kunna göra sådant som är viktigt för er.

Vill du ha mer information eller anmäla dig till skolan ring på telefonnummer 08- 123 420 40.