Skriv ut den här sidan

Neuroteam

Vi erbjuder rehabilitering i första hand i hemmet men även på mottagning, individuellt och i grupp.

Vi erbjuder rehabilitering för dig med stroke, TIA och andra neurologiska diagnoser som är i anslutning till utskrivning från heldygnsvården/remittering från heldygnsvårdens öppenvårdsmottagningar.

Vi arbetar i team bestående av arbetsterapeut, kurator, logoped och sjukgymnast. Rehabiliteringen planeras i samråd med dig och dina närstående.

Insatser kan bestå av funktionell träning/aktiviteter i vardagslivet, träning av språkförmågan och stöd i att återta din tidigare livsföring i så stor utsträckning som möjligt. Under rehabiliteringsperioden bistår vi vid behov med ordination/utprovning av hjälpmedel samt ansökan om bostadsanpassning.

Insatserna avslutas när du har uppnått en stabil funktionsnivå eller annan verksamhet kan tillgodose din rehabiliteringsbehov.

I vårt uppdrag ingår att hjälpa dig som är boende på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

All hemrehabilitering  är avgiftsbefriad. Mottagningsbesök individuellt eller i grupp kostar 200 kr. Hos logoped eller kurator är kostnaden fortfarande 100kr. Frikort utfärdas när du kommit upp till 1 100 kronor. 

Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras du med aktuell landstingstaxa, även om du har frikort eller är under 18 år.

Senast ändrad: 2017-12-27